คลังเก็บ

ป้ายกำกับเรื่อง ‘Nepenthes species’

Nepenthes species1. N. ampullaria red, N. ampullaria red with green peristome, N. rafflesiana Johore spotted, N. thorelii ‘Cambodia’ อ่านต่อ…

หมวดหมู่:Nepenthes gallery species ป้ายกำกับ: