Archive

Posts Tagged ‘nepenthes pollination’

การผสมเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิง

14 มีนาคม, 2009 ใส่ความเห็น
ดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงจะเป็นดอกชนิดไม่สมบูรณ์เพศ คือแยกเพศผู้เพศเมียอิสระต่อกัน ดังนั้นการที่ท่านจะได้เมล็ดหม้อนั้นท่านต้องมีทั้งต้นเพศผู้และต้นเพศเมียพร้อมๆ กัน ถึงจะทำเมล็ดได้ แต่หากมีเพศใดเพศหนึ่งก็สามารถสร้างเมล็ดได้ เช่นมีต้นเพศเมียก็ไปขอเกสรเพศผู้จากนักเลี้ยงท่านอื่นมาใช้ หรือมีต้นเพศผู้ก็สามารถเก็บเกสรตัวผู้ไว้ในตู้เย็น เอาใส่ไว้ที่ฝาตู้ธรรมดาก็พอ จะอยู่ได้ประมาณ 2 เดือน อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็แล้วแต่กรณี สำหรับวิธีการเก็บให้ไปดูในเรื่องของการเก็บเกสรหม้อข้าวหม้อแกงลิงไว้ใช้งานครับ แต่เกสรตัวเมียเอามาเก็บไม่ได้นะ ต้องติดอยู่ที่ต้นเท่านั้น มาดูกันครับว่าหน้าตาเป็นเช่นไร อ่านเพิ่มเติม…